Reflekties is voor iedereen die een probleem ervaart en deze zelf wil oplossen.

persoonlijke analyse • ontwikkeling • reflectie • resultaat

Resultaat door reflekties

Heb je een probleem, dilemma bij een levensthema op het gebied van bijvoorbeeld; relaties, opvoeding, werk, loopbaan, zingeving of het ouder worden? Dan kijkt Reflekties graag met je mee om binnen realistische mogelijkheden tot jouw eigen oplossing te komen.

Ik ben van mening dat ieder mens uniek is en in het traject ga ik daarom bij je aansluiten. Ik denk met je mee, luister, stel vragen en vraag door om zo het dilemma helder in kaart te krijgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat zaken duidelijk voor je worden zodat je er mee aan de slag kunt en het gaat toepassen in je eigen leven.

Missie

Bewustwording bij mensen (jong en oud) van hun eigen kracht, kwaliteiten en vaardigheden. Vertrouw op jezelf en je mogelijkheden om eigen problemen of die van anderen op te lossen.

Visie

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn levensweg en is bij machte dit zelf te beïnvloeden. Durf, toon lef en maak keuzes. Kansen krijg je niet, die pak je. 

De drie basisregels

1. Als iets niet (langer) werkt, stop er dan mee, leer hiervan en doe iets anders.
2. Als iets (beter) werkt, ga er dan mee door en/of doe er meer van.
3. Als iets (beter) werkt, leer het van een ander of biedt het een ander aan.

Om verandering op gang te brengen is hoe je met elkaar omgaat cruciaal; een goede samenwerkingsrelatie is de motor voor verandering!


"Praten over problemen creëert problemen,
praten over oplossingen creëert oplossingen."

Steve de Shazer
Voor wie?

Voor wie?

Voor jou, voor iedereen die een probleem of problemen ervaart en die gemotiveerd is deze zelf op te lossen. Van klein tot groot, van persoonlijke knelpunten (sociale vaardigheden, omgaan met geld, vertrouwen krijgen) tot relatie en gezinsvraagstukken. 

Iedereen doorloopt verschillende levensfases: peuter - kleuter - puber- volwassene - oudere. Iedere fase kenmerkt zich door verschillende vraagstukken en belemmeringen. In het dagelijks leven tijdens zo'n periode kan je soms vastlopen. Je zit niet lekker in je vel, vind het lastig om emoties op een goede en gezonde manier te uiten. Je hebt moeite om grenzen aan te geven, worstelt met onzekerheid, je piekert en blijft in een vicieuze cirkel rondjes draaien in je hoofd.
Je komt niet tot actie, weet niet welke keuzes je kunt maken of het lukt je niet om overzicht te houden of dingen te structureren. Je bent in conflict met jezelf of je ervaart een probleem in relaties met anderen. Je wilt daarin graag vrede en rust.

Dit zijn slechts enkele dingen waarmee je te maken kunt hebben. Het kan persoonlijke groei en ontplooiing tegenhouden. Het is dan fijn als iemand van buitenaf even met je meekijkt.

Waarom?

Omdat je positieve nieuwe gewoontes wilt creëren en oude wilt veranderen

Regie in eigen hand wilt houden.

Erover denkt om je carriëre te veranderen.

Op zoek bent naar een betere balans tussen werk en privé.

Verminderen van stress, thuis of op het werk.

Persoonlijke feedback op je eigen houding en gedrag.

Welke thema's?

Bewustwording

Financiën onder controle krijgen.

Loopbaan & carriëre

Stress & burn out

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfvertrouwen en assertiviteit

Opvoedingsproblemen

Sociale vaardigheden

Emotionele problemen

Zingeving

Keuzes maken

Vernieuwing - innovatie

Voor wie?

Individuele personen

Verenigingen

Onderwijs

Gezinnen

Bedrijven

Hoe

Reflekties werkt op basis van oplossingsgericht werken met een combinatie van:

 • Je eigen vaardigheden.
 • Je eigen ideeën.
 • Je eigen deskundigheid.
 • Realistische doelen binnen je leefomgeving.
 • Gepaste activiteiten die bij je passen.
Enkele uitgangspunten zijn
 • Eigen regie
 • Sterke kanten van jezelf
 • Eigen hulpbronnen
 • Kortdurend en resultaatgericht
 • Eigen kracht en vaardigheid
 • Versterken van autonomie
 • Vinden van oplossingen
 • Jij bent de expert!

Werkwijze

Ik werk aan de hand van de zevenstappendans van het oplossingsgericht werken. Dat betekent simpel, kort, doel- en toekomstgericht.

Het eerste gesprek geeft de gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en op de vraag of het probleem in te gaan. 

In de vervolgsessies gaan we daadwerkelijk aan de slag met aanpak en oplossing voor het probleem. Met gemiddeld 4 à 5 sessies zijn veelal de meeste problemen aangepakt en volgt er een evaluatie. 

Elk gesprek is strikt vertrouwelijk.

Ik werk outreachend, dat betekent dat in overleg de plaats van het gesprek wordt bepaald. Dit kan op een neutrale plek, werk of bij jou thuis zijn. 


Klik hier om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek